Kinderen van Sikkim

contact en informatie

Algemene informatie stichting

De stichting is geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder nummer: 34188956 en heeft

RSIN/fiscaal nummer 8121.51.781.

 

Het bestuur van de Stichting Kinderen van Sikkim bestaat uit:

Jannie Langbroek (voorzitter)

Mieke Dudok van Heel (secretaris)

Mark de Kok (penningmeester)

 

Stichting Kinderen van Sikkim

p/a Valkenburgerstraat 38E

1011 LZ Amsterdam

e-mail: JLangbroek@hotmail.com

Donaties

Donaties zijn zeer welkom op de rekening van onze stichting:

Stichting Kinderen van Sikkim

ING 9227356/ IBAN NL26 INGB 0009 2273 56

 

Elke donatie is welkom!

 

De kosten van de opleiding van de leerlingen op de vervolgopleiding Dr. Grahams Homes bedragen circa € 2.000 per jaar. Als u belangstelling hebt om (een deel van) de opleiding van een van deze veelbelovende leerlingen voor uw rekening te nemen, laat ons dit dan weten!

 

Interessant:

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) zodat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen; zie www.anbi.nl

 

Wij wijzen u graag op een (nieuwe) mogelijkheid van de Belastingdienst met ingang van 2014: u kunt nu een periodieke gift ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de instelling (in dit geval onze stichting). Als u kiest voor een periodieke gift en u verplicht u om gedurende (ten minste) 5 jaar een bepaald bedrag te schenken en u tekent daarvoor een schriftelijke overeenkomst, dan kunt u het bedrag van de gift volledig aftrekken van de belasting (u heeft dan niet te maken met de drempel voor gewone giften). Wij verwijzen hiervoor naar de website van de Belastingdienst waar het formulier met de overeenkomst kan worden gedownload en kan worden ingevuld: 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

Beleidsplan

Het onderstaande pdf-document bevat het Beleidsplan van de stichting Kinderen van Sikkim. In het Beleidsplan is onder andere meer informatie te vinden over de doelstelling van de stichting en de samenwerkingsverbanden waarmee zij die doelstelling probeert te verwezenlijken. Daarnaast is in het Beleidsplan informatie over het vermogen (beheer en besteding) en het beloningsbeleid opgenomen. 
 

Financiële verantwoording

Klik hier voor het financieel jaarverslag 2023

 

Voor meer informatie over verwezelijking van onze doelstellingen, zie ons beleidsplan.

Samenwerkingsverbanden

 

1.          Children of Sikkim (UK)

De stichting Kinderen van Sikkim heeft een “zusterorganisatie” in Engeland: de registered charity Children of Sikkim. Children of Sikkimy heeft hetzelfde doel als de stichting.

Hun site is te vinden met de link: http://the-children-of-sikkim.org

Tot voor kort was een van de bestuursleden van deze registered charity (Magi Finlayson) ook bestuurder van de Stichting. In maart 2019 is Magi afgetreden als bestuurder en met ingang van het boekjaar 2019 zijn de financiën van de Stichting en de charity volledig gescheiden. De stichting en de charity werken nog wel samen bij de begeleiding van de kinderen. 

Voor meer informatie zie in het Beleidsplan onder “Samenwerkingsverbanden”.

 

2.          The UK Committee for Dr. Graham's Homes

De Stichting heeft goede contacten met de UK Committee for Dr. Graham's Homes (de UK Committee) die ongeveer 250 kinderen op DGH sponsort. Ook de sponsoring van 'onze' kinderen loopt via de UK Committee.

Voor meer informatie zie de website van de UK Committee:

https://www.drgrahamshomes.co.uk/

en in het Beleidsplan onder “Samenwerkingsverbanden”.