Kinderen van Sikkim

contact en informatie

Algemene informatie stichting

De stichting is geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder nummer: 34188956 en heeft

RSIN/fiscaal nummer 8121.51.781.

 

Het bestuur van de Stichting Kinderen van Sikkim bestaat uit:

Jannie Langbroek (voorzitter)

Mieke Dudok van Heel (secretaris)

Mark de Kok (penningmeester)

 

Stichting Kinderen van Sikkim

p/a Kromme Waal 20

1011 BT Amsterdam

e-mail: JLangbroek@hotmail.com

Donaties

Donaties zijn zeer welkom op de rekening van onze stichting:

Stichting Kinderen van Sikkim

ING 9227356/ IBAN NL26 INGB 0009 2273 56

 

Elke donatie is welkom!

 

De kosten van de opleiding van de leerlingen op de vervolgopleiding Dr. Graham's Homes bedragen circa € 2.000 per jaar. Als u belangstelling hebt om (een deel van) de opleiding van een van deze veelbelovende leerlingen voor uw rekening te nemen, laat ons dit dan weten!

 

Interessant:

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) zodat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen; zie www.anbi.nl

 

Wij wijzen u graag op een (nieuwe) mogelijkheid van de Belastingdienst met ingang van 2014: u kunt nu een periodieke gift ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en de instelling (in dit geval onze stichting). Als u kiest voor een periodieke gift en u verplicht u om gedurende (ten minste) 5 jaar een bepaald bedrag te schenken en u tekent daarvoor een schriftelijke overeenkomst, dan kunt u het bedrag van de gift volledig aftrekken van de belasting (u heeft dan niet te maken met de drempel voor gewone giften). Wij verwijzen hiervoor naar de website van de Belastingdienst waar het formulier met de overeenkomst kan worden gedownload: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

 

 

 

 

 

Beleidsplan

Het onderstaande pdf-document bevat het Beleidsplan van de stichting Kinderen van Sikkim. In het Beleidsplan is onder andere meer informatie te vinden over de doelstelling van de stichting en de projecten en samenwerkingsverbanden waarmee zij die doelstelling probeert te verwezenlijken. Daarnaast is in het Beleidsplan informatie over het vermogen (beheer en besteding) en het beloningsbeleid opgenomen. Het Beleidsplan moet nog worden aangepast aan de nieuwe situatie vanaf begin 2016. Hier wordt aan gewerkt.
beleidsplan_2014.pdf

Financiële verantwoording

Voor een goed begrip van de financiële situatie van de Stichting is het noodzakelijk ook kennis te nemen van het “Consolidated Financial Statement” van de Stichting en de UK registered charity Children of Sikkim samen.

Voor meer informatie zie in het Beleidsplan onder “Samenwerkingsverbanden”.

 

Klik hier voor het financieel jaarverslag van de Stichting 2018

 

 

 

Samenwerkingsverbanden

 

1.          Children of Sikkim (UK)

De stichting Kinderen van Sikkim heeft een “zusterorganisatie” in Engeland: de registered charity Children of Sikkim. Children of Sikkimy ondersteunt dezelfde projecten als de stichting.

Hun site is te vinden met de link: http://the-children-of-sikkim.org

Een van de bestuursleden van de stichting (Magi Finlayson) is tevens lid van het bestuur van Children of Sikkim. Van oudsher hebben de projecten van de stichting donateurs gehad uit Nederland en Engeland (en overigens ook uit andere landen), mede doordat in de jaren 2003-2011 altijd vrijwilligers op SHA hebben gewerkt. Voor een goed begrip van de financiële situatie van de Stichting is het in het licht hiervan noodzakelijk ook kennis te nemen van het “consolidated financial statement” van de stichting en de Kinderen van Sikkim en de registered charity Children of Sikkim samen.

Voor meer informatie zie in het Beleidsplan onder “Samenwerkingsverbanden”.

 

2.          The UK Committee for Dr. Graham's Homes

De Stichting heeft goede contacten met de UK Committee for Dr. Graham's Homes (de UK Committee) die ongeveer 250 kinderen op DGH sponsort. Ook de sponsoring van 'onze' kinderen loopt via de UK Committee.

Voor meer informatie zie de website van de UK Committee:

https://www.drgrahamshomes.co.uk/