Kinderen van Sikkim

Wie zijn wij ....

Kort bericht;Maart 2024:

Lieve vrienden en donateurs,

Ook in 2023 konden we niet gaan, maar we zijn plannen aan het maken voor een reis het komend voorjaar.

Wordt vervolgd!

 

Voor informatie van 2023 en vorige jaren , kijk op tabblad “Nieuwsbrieven en Verslagen”.

...... en wat doen we?

De Stichting Kinderen van Sikkim heeft als doel kinderen uit de allerarmste gezinnen in de Indiase deelstaat Sikkim in staat te stellen een goede opleiding te volgen.
 
Tot 2016 bood de Stichting gratis basisschoolonderwijs aan op de door haar opgerichte Sikkim Himalayan Academy (SHA). Thans sponsort de Stichting veelbelovende oud-leerlingen van SHA om hen in staat te stellen een opleiding te volgen aan een goede privéschool (Dr. Grahams Homes) en daarna aan een universiteit. Inmiddels studeert een aantal van "onze" kinderen niet alleen in Sikkim, maar ook in Delhi, Calcutta en Bangalore!
 
Voor meer informatie zie tabblad "Onze projecten".